Databeskyttelsespolitik (GDPR)

Dataansvarlig

BlaaBog.info
Klostervej 21A
8960 Randers SØ
Telefon: 27 11 70 70
Email: info@blaabog.info

Formål

Vi indhenter data i henhold til at kunne servicere kunden. Det drejer sig om følgende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnumrer
  • Emailadresser
  • EAN numrer
  • Skolenavn

Plus alt den information der videregives i trykmaterialet

Sletning

Forventet tidspunkt for sletning af oplysninger: 3 år efter dato for levering af bøgerne. Dog skal visse oplysninger gemmes i henhold til bogføringsloven i op til indeværendeår + 5 år.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Tekniske sikkerhedsforanstaltninger

Alt indhentet data opbevares som udgangspunkt på egen server på ovenstående adresse. Serveren bliver vedligeholdt kører med software der forhindrer muligheder for datalæk: antivirus og firewall. Fysisk er serveren låst forsvarligt inde.

Hjemmesiden og serveren den hostes på hos One.com som tredjepart, står inde for den til enhver tid gældende GDPR lovgivning overholdes. Kundedata hos One.com slettes som udgangspunkt ved udgangen af et kalenderår.